Omslaget till "I djupaste Harad, Ökens Krigsherrar"