Skräck i Warwick House, ett halvdant introduktionsäventyr till CHOCK - Äventyr i det Okända