Varelserna från det Okända samlar på allt möjligt.