Kerberos, mer känd från den grekiska mytologin gör ett gästspel i Monsterboken II.