Det var lite så här mina spelare önskade att deras rollpersoner såg ut.