Reklam för Spelkongressen 1987, "The Game is a foot".