Vapensköldar för landet Berendia (senare Berendien), familjen Björnestam och staden Kandra.